Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A nyilatkozat célja

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Károlyi Veronika egyéni vállalkozó (1203 Budapest, Topánka utca 5., Adószám: 66900155-1-43) által a www.remenykucko.hu internetes oldalon és a www.ronykastore.com webáruházban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

Adatkezelő megnevezése

 

Név: Károlyi Veronika
Levelezési cím: 1203 Budapest, Topánka utca 5.
Adószám: 66900155-1-43
EU adószám: HU66900155
Nyilvántartási szám: 40580089
Működési engedély száma: 5037
Nyilvántartásba vevő: Dr. Kiss Irén
Email cím: ronyka(kukac)remenykucko.hu
Telefonszám: 06-30-960-0920
Bankszámlaszám: 11720025-20001993

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

A megrendeléshez szükséges regisztrációnál a Vevő a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Email cím

Telefonszám

Lakcím és szállítási cím

Cégek esetén adószám

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából és a termékek postázása céljából kezelheti természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, telefonszámot, email címet.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.remenykucko.hu keresztül a www.ronykastore.com oldalon biztosított termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az Olvasókkal, ügyfelekkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama

A hírlevelekre történő feliratkozásnál a megadott adatok a leiratkozásig a hírlevél küldő rendszerben vannak tárolva. 

A tréning rendszerben történő regisztrációs adatok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak. 

A regisztráció a www.ronykastore.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a leiratkozásig vagy a felhasználói fiók törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

 

A www.ronykastore.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 

Fizetési rendszer: PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 118 349 https://www.paypal.com/hu/home.

 

Fizetési rendszer: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: 1203 Budapest, Topánka utca 5.

Email: ronyka(kukac)remenykucko.hu

 

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Hírlevelek

 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

Záró rendelkezések

 

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.remenykucko.hu és a www.ronykastore.com oldalakon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.