ÁSZF

ÁSZF Általános Szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: “ÁSZF” – Károlyi Veronika egyéni vállalkozó – a továbbiakban: “Szolgáltató” – által a www.kegyelemkucko.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: “Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Károlyi Veronika

Levelezési cím : 1203 Budapest, Topánka utca 5.

Adószám: 66900155-1-43

Email cím: ronyka(kukac)kegyelemkucko.hu

Telefonszám: 06-30-960-0920

Bankszámlaszám: 11720025-20001993

 

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató bátorító, gyakorlatias, azonnal alkalmazható életvezetési, hiterősítő, bibliai ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat, cikkeket és egyéb tanulmányokat, könyveket oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: “Olvasó”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a bibliai alapelvekkel, erősítse az Olvasó hitét, gyakorlati tanácsokat adjon.

 

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Olvasó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében bibliai tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető ingyenes és megvásárolható anyagok (videók, cikkek, hírlevelek, könyvek, tanulmányok, programok, kihívások).

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon valamint életvezetési tanácsadást, coaching-ot és személyes konzultációt nyújt.

Ezen webáruházban kapható termékeknél a szerződés a megrendelés gomb lenyomásával, a szolgáltatások pedig telefonon történt egyeztetés után.

 

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Olvasó – a továbbiakban együtt: “Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, az Olvasó által a www.kegyelemkucko.hu oldalon található űrlap kitöltésével és a “Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

Az Olvasó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával az Olvasó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

A szolgáltatás díj mértéke és az ingyenes anyagok

A honlapon található termékek és szolgáltatás egy része ingyenes más része fizetős. Minden fizetős szolgáltatásnál szerepel a szolgáltatás vagy termék pontos ára.

 

A megbízási díj teljesítése

A termékek ellenértékét az Olvasó sárga csekkel, átutalással, Stripe-on keresztül bankkártyával vagy Paypal-on keresztül, a szolgáltatásokat pedig mindezeken felül személyesen is kiegyenlítheti.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Stripe és Paypal nevű fizetési rendszereket nem a Szolgáltató üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

 

Felmondás kezdeményezése

Az Olvasó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását emailben vagy telefonon kezdeményezheti.

A fogyasztókat a termék kiszállítása előtt megilleti felmondási, illetve elállási jog.

A szolgáltatásokat pedig az Olvasó a szerződés megkötését követő, de még a fizetés előtt, 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

 

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.kegyelemkucko.hu oldalon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Olvasó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

 

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

Panaszkezelés

Az Olvasó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ronyka(kukac)kegyelemkucko.hu email címre küldhető vagy telefonon a 06-30-960-0920-as telefonszámon.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

Tárhely szolgáltató: A2 Hosting, Inc. Attn: Privacy Policy PO Box 2998 Ann Arbor, MI 48106 USA

 

Hírlevél küldő: Silihost Kft. 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

 

Fizetési rendszer: PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 118 349 https://www.paypal.com/hu/home.

 

Fizetési rendszer: Stripe Payments Europe, Ltd. 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, dpo@stripe.com. https://stripe.com/en-hu/privacy 

Stripe, Inc.510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA Attention: Stripe Legal.